Denna tävling gäller endast en gång per hushåll inom Sverige. Vinsten kan inte bytas ut mot kontanter eller andra produkter. En jury av representanter från O.Kavli AB utser 5 vinnare som svarat rätt på quizet och svarat på utslagsfrågan. Juryns beslut kan inte överklagas. Vinnarna kontaktas via e-post senast 14 arbetsdagar efter tävlingsperiodens slut. 

Vinnarna kan bli om​​​​​​​bedda att uppvisa kvitto på sitt köp av två valfria Johnny's produkter inköpt under tävlingsperioden (1/5 - 31/8 2021). Skulle någon vinnare inte gå att nå trots påminnelse, eller om korrekt kvitto inte kan uppvisas, utser juryn en annan vinnare.

Vi reserverar oss för eve​​​​​​​ntuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen.

Efter att vinnarna ac​​​​​​​cepterat vinsten kommer Kavli att skicka vinnarnas personuppgifter samt värdet av priset till Skatteverket. Vinnarna utses av en jury och dess beslut går ej att överklaga. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Personuppgifterna raderas så snart tävlingen är avslutad och vinnarna har mottagit sina priser.